Henrik Myvold-Torsnes

Henrik Myvold-Torsnes

Advokat

Henrik har langvarig erfaring fra flere rettsområder, med særlig kompetanse innen trygderett og arbeidsrett. Han har tidligere jobbet blant annet hos Sivilombudet og i Trygderetten. Henrik begynte som advokat hos oss i november 2023.

2024
Advokat
Advokatfirmaet Molteberg Nilsen
2023
Rådgiver
Kommuneadvokaten i Lier
2019-2023
Rettsfullmektig
Trygderetten
2017-2019
Førstekonsulent og rådgiver
Sivilombudet
2016-2017
Førstekonsulent
Utlendingsnemnda