Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen fikk klient innvilget overgangsstønad

Ettersom vår klient hadde aleneomsorgen for barna, søkte hun om overgangsstønad. NAV avslo søknaden fordi de mente hun ikke hadde krav på å ta utdanning, i tillegg til å få overgangsstønad. De mente at utdanningen ikke var nødvendig og hensiktsmessig for at hun skulle bli selvforsørget med eget arbeid. Vår klient tok derfor kontakt med oss for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

Hva som er nødvendig og hensiktsmessig utdanning må vurderes mot hva som etterspørres i arbeidsmarkedet og den enkeltes muligheter. Vår klient studerte realfag for å få godkjent utdanningen sin. Det var naturlig at hun vil gjennomføre en utdanning som hun allerede hadde begynt på. I tillegg hindret hennes svangerskapskvalme at hun hadde mulighet til å arbeide ved siden av studiene. Sykdommen var dokumentert med legeerklæring og hun oppfylte vilkårene for overgangsstønad.

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble klagen tatt til følge og klienten fikk innvilget overgangsstønad. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co