Klient fikk innvilget sykepenger etter medhold i NAV Klageinstans

Vår klient søkte om sykepenger etter oppfordring fra hennes fastlege, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV hadde ikke lagt vekt på spesialisterklæringene, selv om det fremgikk av erklæringene at klager var syk og at hennes helsemessige situasjon gjorde det umulig for henne å arbeide i ethvert arbeid. I tillegg var hun under behandling, som gjorde det nødvendig at hun ikke arbeidet.

Det fremgikk klart av dokumentasjonen at klager oppfylte vilkårene for å få sykepenger. NAV Klageinstans tok klagen til følge og klienten fikk innvilget sykepenger. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV-sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co