Klient fikk innvilget sykepenger etter medhold i NAV Klageinstans

Vår klient søkte om sykepenger etter oppfordring fra hennes fastlege, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV hadde ikke lagt vekt på spesialisterklæringene, selv om det fremgikk av erklæringene at klager var syk og at hennes helsemessige situasjon gjorde det umulig for henne å arbeide i ethvert arbeid. I tillegg var hun under behandling, som gjorde det nødvendig at hun ikke arbeidet.

Det fremgikk klart av dokumentasjonen at klager oppfylte vilkårene for å få sykepenger. NAV Klageinstans tok klagen til følge og klienten fikk innvilget sykepenger. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV-sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Våre medarbeidere

Fagområder

Karriere

Kundehistorier

Kontakt