Klient fikk innvilget sykepenger

Vår klient hadde søkt om sykepenger, men fikk avslag på søknaden da arbeidsgiver overfor NAV hadde bestridt at det var sykdom som var hovedårsaken til sykefraværet. Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble vedtaket påklaget, og i den forbindelse ga vi klienten råd om hvilken dokumentasjon som var nødvendig å innhente. Da nødvendig medisinsk dokumentasjon var på plass, kunne vi både argumentere for og dokumentere at NAVs forståelse av saken var feil. Etter en vurdering av klagen kom NAV Arbeid og ytelser frem til at klager oppfylte vilkårene for sykepenger. Vedtaket ble omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om sykepenger. NAV måtte dekke klagers advokatutgifter.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV-sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet vårt på vår hjemmeside, eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co