Klienten fikk innvilget dagpenger

På grunn av vår klients helsetilstand var det umulig for henne å stå i stillingen ut oppsigelsestiden. I den forbindelse søkte hun om dagpenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV hadde lagt til grunn at hun hadde krav på lønn ut oppsigelsestiden og dermed ikke oppfylte vilkårene for å få dagpenger.

For å ha krav på dagpenger krever loven at medlemmet har tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsledighet. Videre heter det at medlemmet ikke anses for å ha tapt inntekt dersom vedkommende i det aktuelle tidsrommet har krav på lønn. I dette tilfellet hadde ikke vår klient krav på lønn.

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble klagen tatt til følge og klienten fikk innvilget dagpenger. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co