Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen vant klienten rettsaken

Selv om klienten hadde et anerkjent advokatfirma til å representere henne, bisto Hesteadvokaten til å vurdere saken og komme med kommenterer/bemerkninger i saken. Ettersom Hesteadvokaten har erfaring med hestesaker/hester, var klienten veldig fornøyd med at vi bisto i saken som hestekyndig advokat. Saken omhandlet en helfôrhest, der spørsmålet var tolkning av hva som hadde blitt avtalt. Vår klient vant saken og i dommen uttaler blant annet dommeren at saken var klar.

Hesteadvokaten ser at flere av tvistene kunne vært løst, hvis det hadde blitt skrevet en utfyllende kontrakt og som begge parter må forholde seg til. Vi anbefaler derfor å utarbeide utfyllende kontrakter i hvert enkelt tilfelle og vi bistår gjerne med dette.
Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en hestesak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co