Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen fikk kjøper hevet kjøpet av travhesten

Vår klient hadde kjøpt en ung travhest som skulle brukes til løp. Han hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk og ikke hadde noen skader. Dette var ikke riktig, da det viste seg at hesten var halt og hadde forkalkninger på leveringstidspunktet.

Hesteadvokaten tok derfor kontakt med selger og rettet et hevingskrav mot dem. Med hjelp fra oss fikk vår klient hevet kjøpet hesten og tilbakeført hele kjøpesummen.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en hestesak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co