Day: August 21, 2018

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen vant klienten rettsaken

Selv om klienten hadde et anerkjent advokatfirma til å representere henne, bisto Hesteadvokaten til å vurdere saken og komme med kommenterer/bemerkninger i saken. Ettersom Hesteadvokaten har erfaring med hestesaker/hester, var klienten veldig fornøyd med at vi bisto i saken som hestekyndig advokat. Saken omhandlet en helfôrhest, der spørsmålet var tolkning av hva som hadde blitt […]

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen fikk kjøper hevet kjøpet av travhesten

Vår klient hadde kjøpt en ung travhest som skulle brukes til løp. Han hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk og ikke hadde noen skader. Dette var ikke riktig, da det viste seg at hesten var halt og hadde forkalkninger på leveringstidspunktet. Hesteadvokaten tok derfor kontakt med selger og rettet et hevingskrav mot […]

Våre medarbeidere

Fagområder

Karriere

Kundehistorier

Kontakt