Aina Kallak

Advokat

Aina har mye erfaring innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett, barnerett, kjøpsrett, pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse.

12 anmeldelser

Profesjonell, effektiv og hyggelig advokat

Jeg fikk bistand fra Aina med en arbeidstvist. Hun var både konkret, effektiv og hyggelig i kommunikasjonen. Jeg opplevde at hun viste god forståelse for mine mål med saken og hadde stor motivasjon for å sørge for at jeg var klar over hva jeg hadde krav på. Jeg fikk videre gode råd i forhold til hvilke valg jeg tok for å avslutte prosessen. Oppsummert opplevde jeg Aina som professjonell, effektiv og motivert til å finne best mulig løsning for meg. Jeg vil abslolutt anbefale henne til andre.

Les alle omtaler på

2021-

Advokat

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2020-2021

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2019-2020

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Skarbøvig

2016-2019

Advokatfullmektig

Finans2

2016-2016

Jurist/prosessfullmektig

Oslo Kemnerkontor

2015-2016

Jurist/rådgiver

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

2010-2015

Rådgiver

Namsfogden i Oslo