Aina Kallak

Advokat

Aina har mye erfaring innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett, barnerett, kjøpsrett, pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse.

2021-

Advokat

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2020-2021

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2019-2020

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Skarbøvig

2016-2019

Advokatfullmektig

Finans2

2016-2016

Jurist/prosessfullmektig

Oslo Kemnerkontor

2015-2016

Jurist/rådgiver

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

2010-2015

Rådgiver

Namsfogden i Oslo