Aurora Skaland

Jurist

Aurora har erfaring innen flere rettsområder, og jobber primært med saker innen trygderett, samt familie- og barnerett.

2018-2019

Medarbeider

Jussbuss