Stein Gule

Advokatfullmektig

Stein har erfaring innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen strafferett.

2021

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2020-2021

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson