Thea Cornelia Hyldgaard

Advokat

Thea har særlig erfaring med arbeidsrett, erstatningsrett og familierett. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat. Thea har også arbeidet med ansvarssaker og regress. I tillegg har Thea også omfattende undervisningserfaring fra Universitetet i Bergen, og hun har tidligere arbeidet som sensor ved Høgskolen Innlandet og Norges Handelshøyskole.

2021-

Advokat

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2020-2021

Advokat

Advokatfirmaet Berngaard AS

2018-2020

Advokatfullmektig/Advokat

Advokatfirmaet Riisa ANS, Bergen

2015-2018

Stipendiat

Universitetet i Bergen

2014-2015

Universitetslektor

Universitetet i Bergen