Thea Urkedal

Advokatfullmektig

Thea har mye erfaring innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen kjøps- og kontraktsrett, barne- og familierett og bistandsadvokatoppdrag.

2020-

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2017-2020

Meddommer

Asker og Bærum tingrett

2019

Praktikant

Vestfold tingrett

2016-2018

Mentoransvar og leder

Femme – Congregatio Forensis (CF)

2017

Prosjektmedarbeider og teamleder

Rettighetstelefonen av Metal Helse Ungdom

2015-2016

Saksbehandler og møteleder

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)