Thea Urkedal

Advokat

Thea har mye erfaring innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen kjøps- og kontraktsrett, barne- og familierett og bistandsadvokatoppdrag.

23 anmeldelser

Utmerket og fantastisk flink barnevernsadvokat

Advokat Thea Urkedal har bistått meg i flere saker, der jeg har vært meget fornøyd. Har fått bistand med barnefordeling og barnevernet. Thea har iveretatt meg veldig bra, jeg har følt meg veldig trygg i alle prosessene. I fylkesnemnda sa hun min side av saken. Jeg ble sett og iveretatt på en utmerket måte. Advokat Thea Urkedal stilte gode spørsmål til alle parter og holdt en meget god prosedyre. Hadde ikke klart det uten henne. Hun har støttet meg hele veien og jeg kan alltid snakke med henne om det jeg lurer på. Anbefaler henne videre, hun er en kjempedyktig advokat!

Les alle omtaler på

2022-

Advokat

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2020-2022

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2017-2020

Meddommer

Asker og Bærum tingrett

2019

Praktikant

Vestfold tingrett

2016-2018

Mentoransvar og leder

Femme – Congregatio Forensis (CF)

2017

Prosjektmedarbeider og teamleder

Rettighetstelefonen av Metal Helse Ungdom

2015-2016

Saksbehandler og møteleder

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)