Category: Uncategorized

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bisto selger med å avvise kravet fra kjøper

Noen måneder etter at vår klient hadde solgt en 12 år gammel hest, mente kjøper at hun kunne heve kjøpet av hesten. Hesteadvokaten bistå selger med å avvise hevingskravet fra kjøper. For å kunne heve kjøpet måtte det foreligge en vesentlig mangel. Det er ikke kjøperens subjektive forventninger som er avgjørende, men det kjøperen etter […]

Selv om konkurransehesten til kr 200 000 ble solgt «som den er», fikk kjøper hevet kjøpet og tilbakeført hele kjøpesummen

Vår klient kjøpte en spranghest som skulle brukes til konkurranser, men to måneder etter kjøpet ble hesten halt. Det viste seg at selger var klar over at hesten hadde problemer med beina og hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger ovenfor vår klient. Det var heller ingen tvil om at hesten var i vesentligere dårligere stand enn det […]

Klient fikk innvilget sykepenger etter medhold i NAV Klageinstans

Vår klient søkte om sykepenger etter oppfordring fra hennes fastlege, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. NAV hadde ikke lagt vekt på spesialisterklæringene, selv om det fremgikk av erklæringene at klager var syk og at hennes helsemessige situasjon gjorde det […]

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen fikk klienten innvilget arbeidsavklaringspenger

Bakgrunnen for at vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger var fordi hun hadde fibromyalgi og angstlidelser. Hun fikk imidlertid avslag fra NAV og tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. NAV hadde lagt til grunn at vår klients nedsatte arbeidsevne skyldes sammensatte sosiale, økonomiske og helserelaterte årsaker, og ikke medisinske grunner. I klagen la Advokatfirmaet Molteberg […]

Klienten vant kampen mot NAV og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. NAV vurderte at det var andre faktorer enn helse som påvirket arbeidsevnen. De hevdet at det ikke var hennes helsesituasjon som var årsaken til hennes nedsatte arbeidsevne, men hennes […]

NAV Klageinstans ga medhold i at klienten fikk forlenget overgangsstønad

Ettersom vår klient var forhindret fra å arbeide på grunn av omsorg for et særlig tilsynskrevende barn, søkte hun om overgangsstønad. NAV avslo søknaden, fordi de mente hun kunne arbeide i tillegg til å passe et tilsynskrevende barn. Vår klient tok derfor kontakt med oss for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. I klagen […]

Klienten fikk medhold i klagen og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag. NAV mente han ikke var ferdig avklart. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV vurderte at klager ikke oppfylte vilkåret om at arbeidsevne var nedsatt med minst 50 prosent. Dette medførte ikke riktighet. Sykdommen hans medført at han hadde nedsatt […]

Klienten fikk innvilget rettigheter for ung ufør

Vår klient søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag på søknaden. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for å få beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene for unge uføre i folketrygdloven § 11-16, fordi han ikke kunne dokumentere at sykdommen hans […]

Klienten fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag på søknaden. Hun sendte selv inn en klage der hun ba om at vedtaket måtte omgjøres. NAV lokalt fant imidlertid ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket, og saken ble sendt videre til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans var enige med NAV lokalt og vår klients klage ble […]

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co