Kunnskap, kvalitet og forståelse betyr mye når vi skal hjelpe deg med din sak.

Medlem av

Vår fagkompetanse

Vi bistår våre klienter med saker innenfor en rekke rettsområder. Dersom du lurer på om vi kan hjelpe deg med din sak, så er du velkommen til å kontakte oss. Nedenfor kan du lese mer om fagområdene vi jobber med.

Arbeidsrett

Vi har bred erfaring med saker innen arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Som arbeidstaker kan du ha rett til fri rettshjelp dersom du har blitt sagt opp. Ta kontakt med oss, så vurderer vi om du har krav på gratis advokatbistand i saken din.

Eiendomsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår både private og bedrifter med de fleste problemstillinger som knytter seg til fast eiendom.

Foreldretvist

Dersom foreldre ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, samvær eller foreldreansvar, kan vi bistå med å finne en løsning. Kommer partene ikke til en enighet, så vil saken måtte finne sin løsning for domstolen. Vi har bred erfaring med foreldretvist-saker.

Kjøpsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr bistand i saker om kjøp og salg. Vi kan blant annet bistå med utforming av kjøpekontrakt, reklamasjoner, prisavslag/erstatning/heving, forhandlinger og evt. rettslige prosess.

Kontraktsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr bistand i alle stadier av kontraktsprosessen, herunder blant annet med utforming av avtaler, kontraktsforhandlinger og veiledning ved kontraktsbrudd.

Nabokonflikter

Mange erfarer å komme i konflikt med naboen sin. Vi kan hjelpe til med denne typen konflikter, både når det gjelder å finne kreative løsninger, forhandle med motparten eller ta saken for retten, dersom det blir nødvendig.

Samlivsbrudd

Vi bistår jevnlig klienter i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap. Dersom man ønsker å unngå et potensielt konfliktfylt oppgjør, kan det være fornuftig å inngå en samboeravtale som regulerer fordeling av eiendeler ved et evt. samlivsbrudd. Vi kan bistå deg.

Skilsmisse

Vi bistår jevnlig klienter både i forbindelse med opprettelse av ektepakter og i forbindelse med oppgjøret etter endt ekteskap. Ta kontakt med oss, så vurderer vi om du har krav på gratis advokatbistand i saken din.

Trygderett

Vi har spesialisert oss på saker som omhandler vedtak fra NAV, og bistår blant annet i saker vedrørende sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd og overgangsstønad. Ta kontakt med oss så hjelper deg med å ta opp kampen mot NAV. Vi undersøker også om du har krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp

Innenfor en rekke sakstyper vil de som har inntekt og formue under visse grenser har krav på at staten dekker advokatkostnadene. Dette undersøker vi selvfølgelig for våre klienter og innvilger fri rettshjelp i de sakene hvor vilkårene er oppfylte.

Rettshjelpsdekning

Dersom du har tegnet en type tingforsikring, som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring, så vil ofte rettshjelpsdekning inngå som en del av denne. Dette innebærer at forsikringen vil kunne dekke store deler av advokatkostnadene.

Aktuelt

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co