Priser og vilkår

Ring oss for en uforpliktende samtale om din sak. Innledende telefonsamtaler og kontakt via skjema eller chat er kostnadsfritt.

Advokatfullmektig fra

2 300,-

til 2 700,-

Per time

Advokat fra

2 600,-

til 2 900,-

Per time

Partner og senioradvokat fra

2 750,-

til 3 200,-

Per time

Advokatfullmektig fra

2 875,-

til 3 375,-

Per time

Advokat fra

3 250,-

til 3 625,-

Per time

Partner og senioradvokat fra

3 438,-

til 4 000,-

Per time

Vilkår

Uforpliktende kontakt

Det er helt naturlig at man ønsker å diskutere saken sin før man velger advokat. Vi tilbyr uforpliktende samtale per telefon eller chat.

Fri rettshjelp:

I enkelte sakstyper kan man få kostnaden for advokatbistand dekket helt eller delvis av staten.

Vi undersøker om du har en type sak som dekkes av ordningen for fri rettshjelp, samt om du oppfyller inntektsvilkårene.

For tiden er vilkårene:

  • Brutto inntekt under kr 350 000 per år (enslig), eller kr 540 000 totalt for din ektefelle/samboer (dersom du har samboer eller er gift)
  • Nettoformue som ikke overstiger kr 150 000.


Rettshjelpsdekning

Dersom du har en tvist, så vil du kunne få dekket mesteparten av advokatkostnadene dekket av forsikringsselskapet ditt.

Rettshjelpsdekning har man som regel gjennom innboforsikring eller en tingsforsikring som f.eks. bil eller båt).

Ved innvilgelse av rettshjelpsdekning, så vil som hovedregel forsikringsselskapet dekke 80% av kostnaden etter man har betalt en fast egenandel (som normalt er på mellom kr 3 – 6 000,-).

Vi vil undersøke om du får rettshjelpsdekning i saken din, slik at du får redusert kostnadene dine betydelig. Vi ordner også oppgjøret med betaling direkte med forsikringsselskapet, slik at du slipper å tenke på dette.


Vilkår

Vi benytter som hovedregel Advokatforeningens standardvilkår med endringer som vilkår ved avtaleinngåelse.

Du vil motta oppdragsbekreftelse i to deler, samt personvernerklæring ved inngåelse av oppdraget.