Arbeid

Arbeidskonflikter er ofte vanskelige. Med en advokat fra oss står du ikke alene i prosessen.

Vi bistår i prosesser som gjelder:

 • Drøftelsesmøte
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Sluttavtale
 • Forhandlinger
 • Nedbemanning
 • Lønnskrav
 • Bistand i møter med arbeidsgiver / besvare advarsler
 • Erstatning
 • Juridisk veiledning


Vi forsøker alltid å løse så effektivt som mulig og i minnelighet, men vi prosederer også saker innen arbeidsrett for domstolene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om saken din.

Familie

Familiesaker er vanskelige og følelsesladde prosesser. Det gjelder ofte det kjæreste i livet vårt. Med en advokat fra oss står du ikke alene i prosessen.

Vi bistår i prosesser som gjelder:

 • Barnefordeling / foreldreansvar
 • Økonomisk oppgjør
 • Samvær / samværsavtale


Vi forsøker alltid å løse saker så effektivt som mulig og i minnelighet, men vi prosederer også saker innen familierett for domstolene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om saken din.

NAV

Saker som gjelder ytelser fra NAV kan være kompliserte, tidskrevende og oppleves frustrerende. Med en advokat fra oss vil du få bistand gjennom hele klageprosessen.

Vi bistår i saker som gjelder:

 • Klage til Nav / Nav klageinstans
 • Anke til Trygderetten
 • Tilleggsklage (dersom du allerede har klaget selv)


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om saken din. Vi vil da også undersøke om du kvalifiserer til fri rettshjelp.

Kjøpstvist

Har du kjøpt en vare eller tjeneste fra en privatperson eller næringsdrivende?
Dersom du har oppdaget avvik fra det som var avtalt kan du ha rettigheter gjennom kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven til å kreve prisavslag eller heve kjøpet.

Med en advokat fra oss får du en advokat som håndterer hele prosessen for deg.

Vi bistår med følgende:

 • Reklamasjon til selger
 • Besvare krav fra kjøper
 • Bistand i tvist (heving / prisavslag / retting)
 • Vurdering av erstatning for økonomisk tap


Dersom du har en tvist, så vil rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet ditt kunne dekke 80% av advokatkostnaden i saken din etter en fast egenandel. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om saken din.

Annet

Juridiske vurderinger kan være komplekse. Vi er vant til å kartlegge faktum og finne essensen i ulike saker. Ta kontakt med oss for en vurdering dersom du har en sak, men som du ikke klarte å kategorisere i de ulike fagområdene på nettsiden vår.

Vil du bli kontaktet?