Arbeidsrett

Menneskene er ofte bedriftens viktigste ressurs. Enkelt, men allikevel komplekst.

Jussens verden kan være vanskelig å navigere som eier, leder eller HR-ansvarlig. Det er dessverre en del fallgruver.

Vi har spesialisert oss innen arbeidsrett, og bistår mange bedrifter – store som små med alt fra enkle spørsmål i daglig drift, til store nedbemanningsprosesser.

Vi bistår med følgende:

 • Komplett dokumentpakke  – alt du trenger for å nedbemanne riktig + gjennomgang av prosessen i forkant.
 • Dokumentasjon for analyse for grunnlag for valg av oppsigelse eller permitteringer
 • Dokumentasjon for styrevedtak og mandat til ledelse
 • Utvalgskrets og utvalgskriterier
 • Innkallinger til drøftelsesmøte
 • Bistand i drøftelsesmøte
 • Formriktig oppsigelse
 • Forhandlingsmøter, søksmål
 • Sluttavtaler
 • Veiledning gjennom hele prosessen og dialog med ledelse og HR i din bedrift.
 • Riktig gjennomført prosess = lavere risiko og lavere kostnad for din bedrift.

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som gjelder for selskaper, virksomheter og bedrifter.

Det er viktig å ha et godt og gjennomtenkt avtaleverk for bedriften. Dette vil kunne ha stor betydning for risikoen du påtar deg personlig som aksjonær. Det er viktig å sikre eiernes interesser, samt redusere risikoen for tvister.

Vi bistår med følgende innen selskapsrett:

 • Aksjonæravtaler
 • Aksjekjøpsavtale (ved kjøp/salg av aksjer)
 • Generell bistand innen aksjeloven
 • Veiledning rundt valg av selskapsform og eierforhold

 
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale eller møte.

Kontraktsrett

Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser.

Skal du inngå en avtale og ønsker bistand til utforming av dokumentet, eller har allerede inngått en avtale du ønsker bistand til å tolke.

Gode, presise avtaler reduserer risikoen for uenigheter senere.

Her er noen eksempler på avtaler vi kan bistå med:

 • Aksjonæravtaler
 • Arbeidsavtaler
 • Avtaler om opphavsrett
 • Leverandøravtaler
 • Avtaler om kjøp/salg av eiendeler, tjenester eller aksjer
 • Databehandleravtaler (GDPR)
 • Reklamasjonsrett på en vare eller tjeneste

 
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale eller møte.

Juridisk veiledning

Som leder, aksjonær, HR eller annen interessent i en bedrift så vil man komme i situasjoner der man kan trenge å drøfte juridiske spørsmål.

Vi er opptatte av at vår rolle som juridisk rådgiver er å bistå deg og din bedrift på vei til å nå målene deres, til lavest mulig risiko.

Eksempler på generell juridisk veiledning i daglig drift av en bedrift kan være:

 • Veiledning rundt sykemelding og fravær
 • Dokumentasjon for arbeidsprestasjon for ansatte
 • Advarsler til ansatte
 • Oppsigelsesgrunnlag
 • Bistand til kommunikasjon med ansatte
 • Annen bistand ved det å drive selskap (flere av våre ansatte har selv startet og drevet selskaper).

Bedriftsavtale

Vi jobber tett med mange bedrifter, primært innen SMB-segmentet.

Mange av våre bedriftsklienter ser verdien av å ha et fast kontaktpunkt, og en sparringspartner i det daglige.

Derfor har vi utviklet en spennende bedriftsavtale for å senke terskelen for å ta kontakt med advokat.

Synes du dette virker interessant? Ta kontakt for mer informasjon!

Annet

Juridiske vurderinger kan være komplekse. Vi er vant til å kartlegge faktum og finne essensen i ulike saker.

Ta kontakt med oss for en vurdering dersom du har en sak, men som du ikke klarte å kategorisere i de ulike fagområdene på nettsiden vår.

Vil du bli kontaktet?