Marte Lavik

Jurist

Marte har vært ansatt som fast trainee i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden høsten 2019. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo våren 2021, med en mastergrad i rettsvitenskap. 

2021 -

Jurist

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2019- 2021

Trainee

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2017-2019

Praktikant

Pretor Advokat

2017-2019

Saksbehandler og teamleder

Jushjelpa i Midt-Norge