Marte Lavik

Trainee

Marte har vært ansatt som fast trainee i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden høsten 2019. Hun uteksamineres fra Universitetet i Oslo våren 2021, med en mastergrad i rettsvitenskap.

2020-

Trainee

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2017-2019

Praktikant

Pretor Advokat

2017-2019

Saksbehandler og teamleder

Jushjelpa i Midt-Norge