Mia Blegen

Advokatfullmektig

2021-

Advokatfullmektig

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2020

Saksbehandler m/enkelte teamlederfunksjoner

Gatejuristen Innlandet og Gatas Økonom

2020

Trainee/saksbehandler

Front Advokatfirma AS

2019

Namsfullmektig (sommervikariat)

Namsfogden i Oslo

2019-2020

Frivillig saksbehandler

Gatejuristen Bergen

2017-2018

Frivillig og ansatt saksbehandler

Gatejuristen Innlandet