Vårt team

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig advokat

Else Marie Dramdal

Advokatfullmektig

Marie Ruud

Advokatfullmektig

Ingvild Bjørnstad

Advokatfullmektig

Thea Urkedal

Juridisk saksbehandler

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig advokat

Hedda Molteberg Nilsen opprettet Advokatfirmaet Molteberg Nilsen i 2014. Hun er daglig leder i selskapet og ansvarlig advokat. Hedda Molteberg Nilsen jobber med saker innen privatrett, og har særlig fordypning i kontraktsrett, forhandlinger, arbeidsrett, erstatningsrett, familierett og kjøpsrett.

Erfaring og utdannelse

2014 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2013 – 2014:

Lund & Co Advokatfirma AS
– Advokat
– Advokatfullmektig

2010 – 2012:

LYNX Advokatfirma DA
– Advokatfullmektig

2010:

Master i Rettsvitenskap ved UiO
-Masteroppgave: «Når kan et selskap nekte å godkjenne en ny aksjonær eller tidligere aksjonærs aksjekjøp?» Fordypningsfag: selskapsrett, skatterett og arbeidsrett

2009:

2. plass i Juristforeningens prisoppgave-konkurranse 2010
-Prisoppgaven er en oppgavekonkurranse med juridisk metode og skriveferdigheter som bedømmelseskriterier. Konkurransen holdes årlig av Juristforeningen ved Fagstyret, og er åpen for alle studenter ved det juridiske fakultet i Oslo. Tema for oppgaven: «Opphør av servitutter»

2009:

Poulsson Sibbern Trosdahl Advokatfirma
-Artikkelskribent for www.jusinfo.no. Skrevet om emnene pengekravsrett og dynamisk tingsrett

Else Marie Dramdal

Advokatfullmektig

Else Marie Dramdal har vært ansatt i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden oktober 2017. Hun var opprinnelig ansatt som fast trainee ved siden av studiene, men er nå ansatt som advokatfullmektig. Hun jobber med saker innen privatrett, med særlig interesse for barnerett, familierett, arbeidsrett, trygderett og kontraktsrett.

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2013 – 2018:

Master i Rettsvitenskap ved UiO Masteroppgave:
«Vilkårene for skjevdeling og beregning av skjevdelingskravet ved verdistigning» Fordypningsfag: arbeidsrett og diskriminerings- og likestillingsrett

2016 – 2017:

Saksbehandler – Juridisk rådgivning for kvinner

Marie Ruud

Advokatfullmektig

Marie Ruud har vært ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden september 2017. Hun jobber med saker innen privatrett, med særlig interesse for arbeidsrett, barnerett, familierett og trygderett.

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2015 – 2017:

Master i Rettsvitenskap ved UiB Masteroppgave:
«Borte bra, men hjemme best?» (Omsorgsovertakelse – en fremstilling av dagens rettstilstand)
– Fordypningsfag: barnerett, helserett og opphavsrett

2013 – 2014:

Praktikant – Advokatfirmaene Steenstrup Stordrange, Wiersholm og Selmer

2010 – 2013:

Bachelor i Rettsvitenskap ved HiL

Ingvild Bjørnstad

Advokatfullmektig

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2009 – 2016:

Master UiO
Masteroppgave: Foreldelse av krav på skadeserstatning ved brudd på konkurranseloven.

2010 – 2012:

JURK
Arbeid, sosial, trygd og diskrimineringsrett.

2016 – 2018:

Forbruker Europa/ Forbrukerrådet
Forbrukerrepresentant i Pakkereisenemnda 2018.

2017-:

Gatejuristen
Frivillig saksbehandler

2014 – 2016:

Advokatfirmaet DLA Piper
Resepsjonist

Thea Urkedal

Juridisk saksbehandler

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2015 – 2016:

Saksbehandler/møteleder – Juridisk rådgivning

2013:

Master i Rettsvitenskap ved UiO

Melinda Karsrud

Trainee

Melinda Karsrud har vært ansatt som trainee i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden februar 2019. 

Erfaring og utdannelse

2019 – : 

Trainee –  Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2018:-

Saksbehandler/møteleder (Familie-, arv- og barnerett) – Juridisk rådgivning for kvinner

2014:-

Master i Rettsvitenskap ved UiO