Vårt team

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig advokat

Else Marie Dramdal

Advokatfullmektig

Marie Ruud

Advokatfullmektig

Ingvild Bjørnstad

Advokatfullmektig

Thea Urkedal

Advokatfullmektig

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig advokat

Hedda Molteberg Nilsen opprettet Advokatfirmaet Molteberg Nilsen i 2014. Hun er daglig leder i selskapet og ansvarlig advokat. Hedda Molteberg Nilsen jobber med saker innen privatrett, og har særlig fordypning i kontraktsrett, forhandlinger, arbeidsrett, erstatningsrett, familierett og kjøpsrett.

Erfaring og utdannelse

2014 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2013 – 2014:

Lund & Co Advokatfirma AS
– Advokat
– Advokatfullmektig

2010 – 2012:

LYNX Advokatfirma DA
– Advokatfullmektig

2010:

Master i Rettsvitenskap ved UiO
-Masteroppgave: «Når kan et selskap nekte å godkjenne en ny aksjonær eller tidligere aksjonærs aksjekjøp?» Fordypningsfag: selskapsrett, skatterett og arbeidsrett

2009:

2. plass i Juristforeningens prisoppgave-konkurranse 2010
-Prisoppgaven er en oppgavekonkurranse med juridisk metode og skriveferdigheter som bedømmelseskriterier. Konkurransen holdes årlig av Juristforeningen ved Fagstyret, og er åpen for alle studenter ved det juridiske fakultet i Oslo. Tema for oppgaven: «Opphør av servitutter»

2009:

Poulsson Sibbern Trosdahl Advokatfirma
-Artikkelskribent for www.jusinfo.no. Skrevet om emnene pengekravsrett og dynamisk tingsrett

Else Marie Dramdal

Advokatfullmektig

Else Marie Dramdal har vært ansatt i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden oktober 2017. Hun var opprinnelig ansatt som fast trainee ved siden av studiene, men er nå ansatt som advokatfullmektig. Hun jobber med saker innen privatrett, med særlig interesse for barnerett, familierett, arbeidsrett, trygderett og kontraktsrett.

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2013 – 2018:

Master i Rettsvitenskap ved UiO Masteroppgave:
«Vilkårene for skjevdeling og beregning av skjevdelingskravet ved verdistigning» Fordypningsfag: arbeidsrett og diskriminerings- og likestillingsrett

2016 – 2017:

Saksbehandler – Juridisk rådgivning for kvinner

Ingvild Bjørnstad

Advokatfullmektig

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2009 – 2016:

Master UiO
Masteroppgave: Foreldelse av krav på skadeserstatning ved brudd på konkurranseloven.

2010 – 2012:

JURK
Arbeid, sosial, trygd og diskrimineringsrett.

2016 – 2018:

Forbruker Europa/ Forbrukerrådet
Forbrukerrepresentant i Pakkereisenemnda 2018.

2017-:

Gatejuristen
Frivillig saksbehandler

2014 – 2016:

Advokatfirmaet DLA Piper
Resepsjonist

Thea Urkedal

Thea Urkedal har vært ansatt i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden
februar 2017. Hun var opprinnelig ansatt som fast trainee ved siden av
studiene, men er nå ansatt som advokatfullmektig. Hun jobber med saker innen privatrett, med særlig interesse for kontraktsrett, barne- og familierett, samt trygderett.

Advokatfullmektig

Erfaring og utdannelse

2017 – : 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

2019 : 

Vestfold tingrett
Praktikant hos Horten og Tønsberg tinghus

2017 –2020 : 

Asker og Bærum tingrett
Meddommer i straffesaker

2017:

Rettighetstelefonen
Prosjektmedarbeider og teamleder

2016 –2018 : 

Femme – Congregatio Forensis (CF)
Mentoransvarlig og leder

2015 – 2016:

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Møteleder og saksbehandler for familie-, arv- og barnerett

2013-2019

Master i Rettsvitenskap ved UiO
Masteroppgave: Betydningen av mistanke om seksuelle overgrep ved avgjørelser om samværsretten i foreldretvister

Omar Tashakori

Advokatfullmektig

Omar Tashakori har vært ansatt i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen siden august 2020. Han har tidligere erfaring som advokatfullmektig fra et annet advokatkontor og har prosedert et titalls saker for retten med gode resultater. Tashakori jobber med både privat- og offentlig rett, med særlig interesse for strafferett, trygderett og arbeidsrett.

Erfaring og utdannelse

2020 – : 

Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2019-2020

Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Bratlien

2016-2017

Juridisk assistent hos Advokat Bohinen

2012

Befalsskolen ved Luftforsvaret