Klienten vant kampen mot NAV og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV vurderte at det var andre faktorer enn helse som påvirket arbeidsevnen. De hevdet at det ikke var hennes helsesituasjon som var årsaken til hennes nedsatte arbeidsevne, men hennes psykososiale problemer. Dette medførte ikke riktighet, ettersom vår klient hadde store smerter i ryggen, nakken og skuldrene, som gjorde at hun ikke hadde mulighet til å arbeide.

NAV Klageinstansen behandlet klagen og tok den til følge. De la vekt på at det var dokumentert at vår klient hadde en nedsatt funksjonsevne med minst 50 % som følge av sykdom. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co